Informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych
w Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.

 

W Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.  z siedzibą w Sandomierzu 27-600, ul. Zarzekowice 18, obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych która ma zastosowanie do wszystkich procesów przetwarzania danych osobowych pozyskanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł, i jest zgodna z przepisami określonymi w art. 13 i art. 14 RODO.

 

Celem wdrożenia takiej polityki jest zapewnienie osób których dane przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, że są one przetwarzane w sposób kontrolowany, bezpieczny, nie mający wpływu na osobę, której dane dotyczą oraz uświadomienie pracowników N/Z że przetwarzanie danych osobowych to działania, które mogą przynieść komuś realne straty majątkowe, uczuciowe, zdrowotne itp.

 

Badamy i bilansujemy nasz interes oraz wpływ pozytywny jak również i negatywny na osobę, której dane dotyczą pamiętając o prawach jakie posiada taka osoba.

 

Nie dopuszczamy do sytuacji, w której pracownicy N/Z przetwarzają dane osobowe mając świadomość, że może mieć ona negatywny wpływ na osobę której dane dotyczą.

W wyjątkowych sytuacjach posiadając przesłankę prawną lub zgodę osoby, której dane dotyczą, może mieć miejsce przetwarzanie danych, które mogą mieć negatywny wpływ na osobę, której dane dotyczą.

 

Wszystkie osoby których przetwarzamy dane osobowe mają kontrolę nad swoimi danymi które nam przekazali. Zbieramy tylko dane które są wymagane do świadczenia na ich rzecz usług.

Inspektor danych osobowych: Rafał Drozdowski

 

W sprawie pytań o przetwarzanie danych osobowych prosimy o kontakt:

 

-      mailowy IODO@nijman-zeetank.pl

-      pisemny pod adresem Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.  z siedzibą w Sandomierzu 27-600, ul. Zarzekowice 18.

 

I.         Operacje przetwarzania danych osobowych

 

1.           Przetwarzanie danych osobowych osób odwiedzjących stronę www firmy Nijman/Zeetank zwaną dalej N/Z lub korzystających z zamieszczonych formularzy kontaktowych i usług umieszczonych na w/w stronie.

 

W momencie odwiedzenia strony internetowej nasz system informatyczny gromadzi poniższe informacje:

 

·     informacje o rodzaju przeglądarki i stosowanej wersji,

·     system operacyjny użytkownika,

·     adres IP użytkownika,

·     data i godzina wywołania strony,

·     strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową (tzw. referrer),

·     strony internetowe, które zostały wywołane przez system użytkownika przez naszą stronę internetową.

Dane są także zapisywane w plikach logowania naszego systemu. Nie łączymy zapisanych danych z innymi danymi osobowymi w związku z czym nie możemy zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie.

Zapisane dane są także wykorzystywane i przetwarzane w celu analizy błędów oraz w celach statystycznych w pliku dziennika. Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez nasz system jest niezbędne, aby użytkownik mógł wyświetlić stronę internetową firmy N/Z. W tym celu adres IP użytkownika jest zapisywany na czas pobytu na stronie. Dane zapisane w plikach logowania zwiększają funkcjonalność naszej strony internetowej oraz służą do optymalizacji strony internetowej i do zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych. Posiadając te dane nie przeprowadzamy żadnych analiz w celach marketingowych.

2.           Pliki Cookies

N/Z zbiera również informacje z tzw. Ciasteczek (ang.  Cookies) czyli niewielkich informacji wysyłanych na komputer osoby odwiedzającej naszą stronę internetową. W zakres tych niewielkich informacji wchodzą nazwa strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na komputerze oraz numeru, dane wymagane do zalogowania się do konta i inne.

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z ich serwisów oraz korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Informujemy, że istnieje możliwość samodzielnego zarządzania „cookie”. Umożliwiają to np. przeglądarki internetowe, z których Pan/Pani korzysta. W najpopularniejszych przeglądarkach masz możliwość:

·      zaakceptowania obsługi „cookie”, co pozwoli Ci na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

·      zarządzania cookie na poziomie pojedynczych, wybranych przez Ciebie witryn;

·      określenia ustawień dla różnych typów „cookie”, na przykład akceptowania plików trwałych jako sesyjnych itp.;

·      blokowania lub usuwania cookie.

Efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych

3.           Formularze kontaktowe

Na stronie internetowej N/Z umożliwiamy Panu/Pani nawiązanie kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego w celu nawiązania współpracy lub aplikowania na dane stanowisko pracy.

W ramach korzystania z w/w formularza konieczne jest podanie następujących danych osobowych – imię, nazwisko, stanowisko, adres email, nazwa firmy, adres, miejscowość oraz telefon. Dane te wykorzystujemy w celu opracowania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania a ich wykorzystanie następuje tylko za wyraźną Państwa zgodą.

W przypadku aplikowania na dane stanowisko pracy prosimy dołączać odpowiednią klauzulę zamieszczoną na stronie internetowej N/Z.

4.           Korespondencja elektroniczna

Informujemy, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail, które są przesyłane przez Internet, nie są wystarczająco chronione przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich.

W związku z powyższym zalecamy przesyłanie wiadomości, które zawierają Pani/Pana (np. CV) w formie szyfrowanej, z plikiem zabezpieczonym hasłem (hasło prosimy wysłać w kolejnej wiadomości).

II.          Przetwarzanie danych osobowych osób kontaktujących się z N/Z celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy

W celu uzyskania informacji, prezentacji oferty, podzielenia się uwagami dotyczącymi działalności firmy, zawarcia umowy, aplikacji na stanowisko pracy, poznania naszych usług, zapytania ofertowego N/Z przetwarza następujące dane - imię, nazwisko, stanowisko, adres email, nazwa firmy, adres, miejscowość oraz telefon.

Zwracamy się do Pani/Pana o niepodawanie danych osobowych z kategorii wrażliwych tj. wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej).

W przypadku podania takich danych z jakiegokolwiek powodu wyraża Pani/Pan wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych w sposób określony w Polityce bezpieczeństwa informacji N/Z lub sposób określony w miejscu, w którym te informacje zostały ujawnione.

III.        Przetwarzanie danych osobowych klientów/kontrahentów oraz potencjalnych klientów N/Z

N/Z przetwarza dane osobowe swoich klientów, kontrahentów oraz potencjalnych klientów, wśród tych danych znajdują się dane również osób związanych z naszymi klientami, ale niebędącymi osobami fizycznymi takich jak osoby kontaktowe, dane członków organów osób prawnych. Dane takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko, numer telefonu, adres email i inne dane służbowe przetwarzamy w naszych systemach informatycznych.

IV.        Przetwarzanie danych osobowych uczestników transportu.

N/Z przetwarza dane osobowe uczestników transportu, stosowna klauzula znajduje się poniżej.

V.          Monitoring

N/Z korzysta z systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie posiadanych nieruchomości oraz w niektórych ciągnikach. Wszystkie miejsca objęte monitoringiem są oznaczone stosownymi znakami graficznymi.

VI.        Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w N/Z

Przetwarzamy dane osobowe:

-              osób odwiedzających stronę internetową N/Z na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych lub zgody, jeżeli o taką się N/Z zwróciło.

-              osób, które korzystają z formularza kontaktowego w celu opracowania odpowiedzi. Podając dane wymaganych w formularzu wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez N/Z podanych informacji.

-              osób kontaktujących się z N/Z w celu uzyskania informacji o ofercie lub podzielenia się uwagami dotyczącymi usług, a także kontaktujących się w celu zawarcia umowy w oparciu o:

·     zgodę wyrażoną przez użytkownika kierującego powyższą prośbę

·     w celu wykonania umowy (realizacji żądania) zgłoszonego przez daną osobę lub

·     na podstawie usprawiedliwionego celu administratora danych.

 

-              osób fizycznych na podstawie:

·     usprawiedliwionego interesu N/Z jako administratora danych (np. w zakresie tworzenia bazy danych, czynności analitycznych, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń);

·     zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing);

·     wykonania zawartej umowy

·     obowiązków wynikających z prawa (np. prawa podatkowego lub przepisów o rachunkowości).

 

-              osób fizycznych będących potencjalnymi klientami N/Z na podstawie

·     usprawiedliwionego interesu N/Z jako administratora danych (zwłaszcza w zakresie tworzenia bazy danych, marketingu bezpośrednim produktów własnych);

·     zgody (w tym w szczególności zgody na e-mail marketing lub telemarketing).

·     podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

 

-              osób będących klientem/kontrahentem N/Z w zależności od rodzaju danych na podstawie usprawiedliwionego interesu N/Z jako administratora danych (np. w zakresie dostarczania usługi zamówionej przez klienta, w zakresie czynności analitycznych i profilujących, w tym czynności dot. analizy korzystania z produktów, marketingu bezpośredniego produktów własnych, zabezpieczeniu dokumentacji na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub na potrzeby dochodzenia roszczeń)

 

-              uczestników przewozu na podstawie:

·     art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     art. 6 ust. 1 lit. c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wykonania umowy/zlecenia

 

-              zarejestrowane przez monitoring na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia na terenie monitorowanym.

 

VII.     Okres przechowywania danych osobowych

 

Jeżeli dane osobowe przetwarzamy na podstawie:

 

·     Zgody – dane przetwarzamy do momentu wycofania tej zgody, przez osobę której dane dotyczą

·     Przepisów prawa – okres przetwarzania określony w przepisach

·     Uzasadnionego interesu N/Z – do momentu ustania usprawiedliwionego interesu lub w przypadku, gdy osoba, której dane przetwarzamy wyrazi sprzeciw (sprzeciw nie obowiązuje w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych są odrębne przepisy prawa)

 

Dane osobowe zarejestrowane przez monitoring przechowywane są przez 30 dni.

 

W przypadku gdy przepisy prawa nie określają okresu przechowywania danych osobowych w szczególnie przypadku sporządzania dokumentacji dowodowej zebranej w trakcie wykonywania umowy N/Z przechowuje je przez okres do 15 lat.

 

VIII.   Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firmy współpracujące posiadające umowę z N/Z, takie jak kancelarie prawnicze, firmy informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe, księgowe, audytorskie, doradcze, podwykonawcze oraz instytucje którym dane osobowe muszą być udostępnione na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Zapewniamy, że przekazujemy dane osobowe tylko w przypadku, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu umowy/zlecenia lub Pan/Pani autoryzowali w celu ochrony praw osób których dane dotyczą oraz praw i interesu N/Z.

Przekazywanie danych i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wskazanych odbiorców będzie się odbywało zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE (ogólne   rozporządzenie   o   ochronie   danych; RODO).

IX.            Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Przysługują Pani/Panu poniższe prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych w N/Z:

·      prawo do wycofania zgody,

·     prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu N/Z, chyba że N/Z wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

·     prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać od N/Z przesłania Pani/Pana danych do innego administratora. Powyższa czynność zostanie zrealizowana tylko w przypadku, gdy przesłanie tych danych jest technicznie możliwe.  Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, Skorzystanie z powyższego prawa wymaga kontaktu z N/Z, w szczególności z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe podane na początku Polityki ochrony danych osobowych).

·     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna dla klientów/kontrahentów

 

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.  Zgodnie z art.  13 ust.  1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

 

1.           Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest/będzie Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.  z siedzibą w Sandomierzu 27-600, ul. Zarzekowice 18. 

 

2.           W Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kontakt:

 

-              listownie na adres: 27-600 Sandomierz, ul. Zarzekowice 18 

-              przez e-mail: IODO@nijman-zeetank.pl

 

Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:

 

·     zawarcia umowy/zlecenia

·     wykonania umowy/zlecenia

·     obsługi i możliwości obrony w przypadku pojawienia się roszczeń

·     w celach archiwalnych (dowodowych)

 

3.         Podstawa porwana przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

·     art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     Zgoda osoby, której dane dotyczą

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, imię i nazwisko osób wchodzących w skład organów podmiotu uprawnionych do jej reprezentacji w celu realizacji umowy.

 

4.           Pani/Pana dane są/będą przechowywane do chwili:

 

·     wpłynięcia pisemnego żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych. W przypadku braku pisemnego żądania usunięcia Pani/Pana dane będą wykorzystywane w celach planowania biznesowego i analitycznego przez administratora, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych

·     do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy/zlecenia (uwzględniając przepisy rachunkowo-podatkowe i inne)

 

 

5.           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firmy współpracujące posiadające umowę z N/Z, takie jak kancelarie prawnicze, firmy informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe, księgowe, audytorskie, doradcze, podwykonawcze oraz instytucje którym dane osobowe muszą być udostępnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

 

Zapewnimy, że przekazanie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wskazanych odbiorców będzie się odbywało zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE (ogólne   rozporządzenie   o   ochronie   danych; RODO).

 

6.           Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

·     prawo do wycofania zgody,

·     prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu N/Z, chyba że N/Z wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

·     prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od N/Z Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać od N/Z przesłania Pani/Pana danych do innego administratora. Powyższa czynność zostanie zrealizowana tylko w przypadku, gdy przesłanie tych danych jest technicznie możliwe.  Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, Skorzystanie z powyższego prawa wymaga kontaktu z N/Z, w szczególności z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 niniejszej klauzuli).

·     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Klauzula informacyjna dla podwykonawców oraz innych uczestników przewozu

 

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

 

1.           Administratorem danych osobowych Pani/Pana danych osobowych jest/będzie Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o.  z siedzibą w Sandomierzu 27-600, ul. Zarzekowice 18. 

 

2.           W Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – kontakt:

 

-              listownie na adres: 27-600 Sandomierz, ul. Zarzekowice 18

-              przez e-mail: IODO@nijman-zeetank.pl

 

Pani/Pana dane osobowe są lub będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu:

 

·     wykonania umowy przewozu

·     obsługi i możliwości obrony w przypadku pojawienia się roszczeń

·     w celach archiwalnych (dowodowych)

 

3.           Podstawa porwana przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

 

·     art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     art. 6 ust. 1 lit. c, d, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

·     art. 38 ust 1 i 2 oraz art. 50 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe lub przepisu art. 6 i 7 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) (art. 6 ust 1 lit b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wykonania umowy/zlecenia

 

Będziemy przetwarzać dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres siedziby, numer NIP, numer kontaktowy, a w przypadku odbiorców także miejsce dostawy.

 

Jeżeli dane osobowe nie zostały nam przekazane bezpośrednio przez osobę, której dane dotyczą lub za pośrednictwem pracowników podwykonawcy oznacza to, że dane osobowe pozyskaliśmy od zleceniodawcy usługi przewozu, czyli Twojego kontrahenta w celu wykonania przewozu (dotyczy giełdy transportowej).

 

 

4.           Pani/Pana dane są/będą przechowywane do chwili wygaśnięcia roszczeń wynikających z umowy/zlecenia (uwzględniając przepisy rachunkowo-podatkowe i inne) lub przez czas, w którym odrębne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują administratorowi przechowywać dane jak również w celach planowania biznesowego i analitycznego przez administratora, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.

 

5.           Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być również firmy współpracujące posiadające umowę z N/Z, takie jak kancelarie prawnicze, firmy informatyczne, księgowe, ubezpieczeniowe, księgowe, audytorskie, doradcze, spedycyjne, podwykonawcze oraz inni uczestnicy transportu (odbiorcy, nadawcy, spedytorzy) oraz instytucje którym dane osobowe muszą być udostępnione na podstawie odrębnych przepisów prawa

 

Zapewnimy, że przekazanie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez wskazanych odbiorców będzie się odbywało zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia   dyrektywy   95/46/WE (ogólne   rozporządzenie   o   ochronie   danych; RODO).

 

6.     Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 

·     prawo do wycofania zgody,

·     prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

·     prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu N/Z, chyba że N/Z wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

·     prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać od N/Z przesłania Pani/Pana danych do innego administratora. Powyższa czynność zostanie zrealizowana tylko w przypadku, gdy przesłanie tych danych jest technicznie możliwe.  Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje jedynie do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody, Skorzystanie z powyższego prawa wymaga kontaktu z N/Z, w szczególności z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 niniejszej klauzuli).

·     Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Klauzula informacyjna dla osób aplikujących na stanowisko pracy

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – „RODO”, od kandydatów składających oferty pracy prosimy o podanie w CV wyłącznie poniższych danych, tj.:

·     Imię (imiona) i nazwisko

·     Data urodzenia

·     Adres do korespondencji

·     Adres poczty elektronicznej (adres e-mail) albo numer telefonu

·     Wykształcenie

·     Przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Podanie dodatkowych danych osobowych będzie skutkowało tym, że nie będziemy mogli przetwarzać Twojego CV a tym samym skontaktować się z Tobą i zakwalifikować Cię do procesu rekrutacji.

Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. również informuje o konieczności dołączenia do CV stosownej klauzuli.

1. Przy składaniu CV w odpowiedzi na konkretne stanowisko/ofertę pracy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko…………… przez. Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO)”

Dane będą przetwarzane w czasie trwania tylko jednego procesu rekrutacji następnie będą usuwane.

2. Przy składaniu CV do bazy:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji wszystkich procesów rekrutacji przez Nijman/Zeetank International Transport Sp. z o.o. przez okres 6 miesięcy, zgodnie z ustawą Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenieo ochronie danych; RODO)”  

Brak powyższej klauzuli będzie skutkował natychmiastowym usunięciem CV z bazy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

-              administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. z siedzibą w 27-600-Sandomierz, ul. Zarzekowice 18

-              W Nijman-Zeetank International Transport Sp. z o.o. powołany jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji/Inspektor Ochrony Danych Osobowych – email: IODO@nijman-zeetank.pl

·     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na podstawie:

·     Zgody osoby, których dana dotyczą,

·     Przepisów prawa - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r.,    poz. 108 tj.) - w szczeg. art. 221 §1

-              Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji;

-              Posiada Pani/Pan następujące prawa: dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

-              ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

-              podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w procesie rekrutacji. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie CV w procesie rekrutacji;

-              Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.